เราคือผู้เชี่ยวชาญ ด้านปรับสภาพน้ำทุกชนิด

รับปรึกษา, ออกแบบ, จำหน่าย, ติดตั่ง

  ระบบปรับสภาพน้ำ

- ระบบ (RO IREVERSE OSMOSIS SYSTEM)
- ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ (DEMINERALIZATION SYSTEM)
- ระบบผลิตน้ำอ่อน (SOFTENING SYSTEM)
- ระบบตกตะกอน (CLARIFIER SYSTEM)
- ระบบน้ำดื่ม (ORINKING WATER SYSTEM)
- ระบบกำจัดสนิมเหล็ก (IRON REMOVAL SYSTEM)
- ระบบผลิตน้ำประปา จำหน่าย (POTABLE WATER SYSTEM)
- อุปกรณ์อะไหล่สำหรับ RO แมมเบรน PRESSURE VESSEL อื่นๆ
- สารเคมีป้องกันการอุดตันแมมเบรน และบริการล้างแมมบรม ปรับปรุงแก้ปัญหาระบบกรองน้ำ DI และ RO
- สำหรับโรงน้ำแข็ง, โรงพยาบาล, โรงงานอุตสาหกรรม, โรงแรม, ระบบน้ำดื่มในโรงงานรวมถึงน้ำดื่มเพื่อจำหน่าย
   ประกอบในประเทศไทย ด้วยมาตรฐานอเมริกาและญี่ปุ่น